industri nyheter

Vad är Curdlan?

2022-11-05

Curdlan är en ny typ av mikrobiell extracellulär polysackarid, även känd som termisk gel på grund av dess unika egenskap att bilda en gel under uppvärmningsförhållanden. Hälsoministeriet har utfärdat och implementerat den nationella standarden för livsmedelstillsatsen Kederangummi i juni 2012, som nu används allmänt i köttprodukter, surimiprodukter, ris- och nudelprodukter, bionisk mat och andra livsmedelsindustrier.